ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Διαθέτουμε σύγχρονο υπερηχοτομογράφο με ικανότητα να διακρίνει με σαφήνεια το υγρό από τους μαλακούς ιστούς, αλλά και να τους διαφοροποιεί με βάση τη σύστασή τους. Το γεγονός αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη μέθοδο εξέτασης των μαλακών ιστών σαφώς ανώτερη, συγκριτικά με την ακτινογραφία. Αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικούς και όχι μόνο σκοπούς σε πλήθος οργάνων και συστημάτων.

Πού θα μας βρείτε!