ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Γίνεται διάγνωση των παθολογικών καταστάσεων του οφθαλμού καθώς και test δακρυϊκής παραγωγής και συστήνεται κατόπιν η κατάλληλη αγωγή. Πραγματοποιούμε όλων των ειδών χειρουργικών επεμβάσεων του οφθαλμού.

Πού θα μας βρείτε!